Choroba Alzheimera – moment, w którym człowiek przestaje być niesamodzielny

Obecnie choroba Alzheimera jest jedną z głównych przyczyn otępienia występujących u osób po 65. roku życia. Przede wszystkim objawia się przez zaniki pamięci, upośledza funkcje poznawcze, powoduje trudności z wysławianiem się. Szacuje się, że w Polsce na tę chorobę neurodegradacyjną choruje około 250 tysięcy osób, natomiast na całym świecie to już około 20 milionów.

Choroba Alzheimera to nieuleczalna choroba neurodegradacyjna. Lekarze nie znają przyczyn jej pojawiania się i pojawia się kilka hipotez. Dotyczą one między innymi zmniejszonej syntezy neurotransmitera acetylocholiny. gromadzenie nadmiaru amyloidu, nieprawidłowości białka tau, aby wspomnieć o kilku.

 

Objawy choroby Alzheimera – na co zwrócić uwagę?

Często pierwsze sygnały są nieoczywiste, dlatego bliscy chorego mogą ich nie zauważać. Najczęściej objawiają się one przez trudności z zapamiętywaniem i koncentracją, brak pamięci co do ostatnich zdarzeń, problemy z poszukiwaniem odpowiednich słów w wypowiedzi, powtarzanie tych samych historii czy pytań, na które uzyskało się już odpowiedzi.

Te objawy przekładają się na życie codzienne starszej osoby. Problemem staje się opłacenie rachunku, zaplanowanie dnia, prowadzenie różnych aktywności, z których senior zaczyna się powoli wycofywać. Ponadto może łatwo wpadać w gniew, być zaniepokojony. W ostatnim etapie choroby chory zaczyna mieć trudności z rozpoznawaniem bliskich osób, rozumieniem znaczenia słów. Nie potrafi samodzielnie spożywać posiłków, dbać o siebie, poruszać się.

Leczenie choroby Alzheimera oraz opieka nad chorym

Nie znamy żadnego leku na chorobę Alzheimera, ale możemy redukować objawy schorzenia. W tym celu najczęściej stosuje się farmakoterapię. Również dobre efekty przynosi oddziaływanie psychospołeczne – integracja sensoryczna, psychoterapia oraz inne interwencje nakierowane na stymulację mózgu.

Kluczowa jest też opieka, ponieważ choroba Alzheimera prowadzi do upośledzenia samodzielności chorego. Opiekę może zapewnić rodzina lub profesjonalne agencje opieki jak GoldCare.pl czy domy opieki. Opieka może mieć różną formę. W przypadku GoldCare.pl możemy otrzymać wsparcie w określonych godzinach, na weekendy czy też jako opieka stała z zamieszkaniem.