Na czym polega ocena bezpieczeństwa kosmetyku?

Ocena bezpieczeństwa kosmetyku składa się z kilku etapów. Oceny podejmuje się safety assessor, który posiada odpowiednią wiedzę z zakresu składu chemicznego kosmetyków dopiero co wdrażanych lub już dostępnych na dzisiejszym rynku. Decyduje on o tym, który produkt nadaje się do bezpiecznej sprzedaży, a który nie.

Etapami, w których dokonywana jest ocena bezpieczeństwa kosmetyków są:

  1. Ocena zgodności składu produktu z przepisami prawa – na tym etapie sprawdza się czy skład kosmetyku jest zgodny z obowiązującymi przepisami w danym kraju, w którym ma być on rozpowszechniany. Sprawdzane jest czy nie zawiera on substancji niedozwolonych i czy ich ilość nie jest zbyt duża.
  2. Ocena toksykologiczna składników kosmetyku – jest to bardzo ważny etap, ponieważ w sposób drobiazgowy sprawdzany jest skład kosmetyków pod względem toksykologicznym. Sprawdzana jest przede wszystkim toksyczność ostra, toksyczność przewlekła, działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwy wpływ na rozrodczość, fototoksyczność, działanie miejscowe.
  3. Ocena ekspozycji lub inaczej ocena narażenia – zadaniem safety assessora jest sprawdzenie, jaką dawkę kosmetyku można nałożyć na skórę, aby nie była ona szkodliwa dla ludzkiego zdrowia. Bierze się pod uwagę sposób aplikacji oraz grupę docelową, do której produkt jest kierowany.
  4. Ocena ryzyka dla składników kosmetyku – sprawdzane jest tu bezpieczeństwo użycia określonych kosmetyków pod względem jego składu i sposobu zastosowania.
  5. Ocena wyników badań gotowego kosmetyku – oceniany jest już gotowy produkt. Najważniejsze jest sprawdzenie jakości mikrobiologicznej, stabilności produktu i właściwości dermatologiczne, a także skuteczności, jeśli wpływa na bezpieczeństwo kosmetyku.
  6. Ocena przypadków niepożądanego działania – każdy produkt, nawet ten bezpieczny może spowodować wystąpienie niepożądanych skutków ubocznych. Zadaniem safety assessora jest sprawdzenie, czy producent podał wszystkie możliwości.
  7. Przygotowanie raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyku – jest to przygotowywany przez safety assessora raport dotyczący oceny danego kosmetyku. Wydawana jest opinia czy jest on bezpieczny czy też nie.

Artykuł powstał w oparciu o informacje ze strony: http://www.cosmetosafe.pl/