Fundusze inwestycyjne – czy warto się zainteresować taką inwestycją?

Do najważniejszych zalet inwestowania w fundusze inwestycyjne należy bardzo wysokie bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy, przejrzystość, zarządzanie przez specjalistów, dywersyfikacja, szerokość i elastyczność oferty czy duża dostępność dla każdego inwestora.

Dywersyfikacja – co to jest?

Fundusze Inwestycyjne są zobowiązane do ograniczania ryzyka poprzez stosowanie dywersyfikacji, czyli w uproszczeniu, do inwestowania w papiery wartościowe emitowane przez różne podmioty. Tym samym straty na jednych papierach wartościowych są równoważone zyskami z innych. Bez stosowania dywersyfikacji, ryzyko nietrafnych decyzji inwestycyjnych byłoby znacznie wyższe. Inwestor może, inwestując minimalne kwoty pieniędzy, korzystać z zalet dywersyfikacji i uzyskać „dostęp” do kilkudziesięciu spółek.

Wszędzie specjaliści

Inwestowanie to ciągłe decyzje, w co i gdzie ulokować kapitał, kiedy kupić, kiedy sprzedać… Wymaga to pieniędzy na indywidualne konsultacje z doradcą lub poświęcenia czasu na analizy własne. Zamiast tego, można zainwestować w fundusze inwestycyjne zarządzane przez specjalistów w zakresie rynków finansowych. W przeciwieństwie do przeciętnego inwestora zarządzający funduszem posiada stosowne wykształcenie ekonomiczne i długoletnie doświadczenie zawodowe, a przeprowadzanie analiz i podejmowanie decyzji inwestycyjnych należy do ich codziennych obowiązków.

Niskie koszty

Dla wielu „przeciętnych” inwestorów „wejście” w fundusze stanowi tańszy sposób dokonywania inwestycji w akcje czy obligacje. Działanie samodzielne wymaga założenia rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim oraz ponoszenia prowizji przy zakupie papierów wartościowych. Dzięki inwestycjom w fundusze inwestor ma możliwość pośredniej inwestycji w instrumenty i rynki, które praktycznie są dla niego nieosiągalne ze względu na koszty.

Każdy znajdzie coś dla siebie

Oferta funduszy inwestycyjnych jest obecnie bardzo szeroka. Inwestor może wybierać pomiędzy funduszami bezpiecznymi, mieszanymi i agresywnymi, a każda z tych grup to całe spektrum możliwości różniących się poziomem ryzyka. Istnieją fundusze, które gwarantują ochronę zainwestowanego kapitału lub jego część bądź też nie zapewniają żadnych gwarancji. Warto dobrze się zorientować w temacie, przed dokonaniem ostatecznego wyboru.

Duże kwoty nie są konieczne

Inwestowanie w fundusze wymaga bardzo niskich kwot, najczęściej 100 złotych, choć pierwsza wpłata często może być nieco wyższa, np. 500 złotych. W przypadku zawarcia umów systematycznego oszczędzania poprzez fundusze te kwoty mogą być jeszcze niższe. Inwestor, który chciałby inwestować na giełdzie, powinien mieć przygotowane znacząco wyższe środki.

Systematyczna oszczędność

Niektóre Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych czy banki pośredniczące w sprzedaży jednostek uczestnictwa umożliwiają inwestorom zawarcie długoterminowych umów w zakresie systematycznego oszczędzania w funduszach inwestycyjnych. W takich przypadkach z rachunku bankowego klienta są pobierane środki, które następnie inwestuje się w jednostki udziałowe wybranego przez niego funduszu inwestycyjnego. To klient określa również wysokość inwestowanej kwoty oraz częstotliwość jej pobierania/inwestowania.