Implanty największym osiągnięciem stomatologii

Bardzo wiele słyszy się od jakiegoś czasu o implantach zębowych, które stanowią obecnie najbardziej nowoczesną metodą uzupełniania braków w zębach.

Swoją drogą, implanty zębowe są metodą nie tylko nowoczesną, ale również najdoskonalszą oraz najbardziej naturalną dla naszego organizmu. Ich wprowadzenie na rynek spowodowało swoistą rewolucję stomatologiczną oraz stworzyło alternatywę dla mało komfortowych protez.

Luki w uzębieniu są czymś strasznym, o czym zapewne zdaje sobie sprawę każdy z nas. Zęby zawsze kojarzymy z uśmiechem, który bardzo traci na wartości, jeżeli jest niepełny. Należy jednak pamiętać, że problemy natury estetycznej nie są jedynymi, z jakimi muszą borykać się pacjenci posiadającymi ubytki w jamie ustnej. Utrata nawet jednego zęba jest bardzo odczuwalna dla całej jamy ustnej, gdyż zmianie ulegają rysy twarzy oraz warunki pierwszego etapu trawienia pokarmu, jakim jest jego żucie. Implanty zębów stanowią jedyne rozwiązanie, dzięki któremu jesteśmy w stanie w pełni zapobiec różnym powikłaniom będącym następstwami utraty jednego lub więcej zębów.

Same implanty są niczym innym, jak małymi, tytanowymi wkrętami, które umieszcza się na stałe w kości żuchwy lub szczęki. Ich zadaniem jest zastąpienie utraconego korzenia zębowego oraz zbudowanie na nich swoistego filaru do dalszych prac stomatologicznych. Implanty są wszczepiane z wykorzystaniem znieczulenia miejscowego, wobec czego cały zabieg jest całkowicie bezbolesny oraz bardzo komfortowy dla pacjenta. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia takiego zabiegu w całkowitej narkozie, co jest rekomendowane dla pacjentów, którzy są bardzo wrażliwi.

Na implanty warto się zdecydować przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, jest to inwestycja na bardzo długie lata – co najmniej kilkanaście. Odpowiednio wprowadzone i pielęgnowane implanty mogą służyć nawet całe życie, więc w wielu przypadkach będzie to inwestycja jednorazowa. Trwałość jest jedną z największych zalet takich implantów, zaś sami pacjenci przyznają, że nie czują praktycznie żadnej różnicy między implantem a naturalnym zębem. Tak znacząca poprawa komfortu życia jest warta takiej inwestycji, o czym możemy poświadczyć nie tylko my, ale każda profesjonalna klinika stomatologiczna.