Palma sabalowa – skuteczny lek na rozrost prostaty

Moda, jedna z najbardziej znaczących cech charakterystycznych społeczeństwa, przybiera wiele różnych postaci. Najczęściej objawia się w muzyce, filmie i przemyśle odzieżowym. Jednak istnieją również bardziej poważne formy mody dotyczące chorób, nowych leków i związanych z nimi nadziei. Lata dziewięćdziesiąte uderzyły męską część populacji Ameryki w najbardziej czułe miejsce, w gruczoł krokowy.

Na szczęście dekada ta przyniosła także ożywienie medycyny naturalnej, oferującej nowe nadzieje osobom cierpiącym na schorzenie prostaty. Stosowanie owocu palmy sabalowej (Sabal serrulata) w Stanach Zjednoczonych zapoczątkowali Indianie zamieszkujący Indie Zachodnie i przybrzeżne rejony południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Drzewo to osiąga wysokość nie większą niż trzy metry. We wnętrzu koła utworzonego ze spiczastych liści o ostrych krawędziach kryje się naturalny lek – owoc palmy sabalowej. Rdzenni Amerykanie używali go w leczeniu zaburzeń układu moczowo-płciowego a także jako toniku. Zakres zastosowań owocu palmy sabalowej poszerzył się obejmując leczenie błon śluzowych, zwłaszcza gruczołu krokowego lub układu moczowo-płciowego. Tradycyjna wiedza o tej roślinie przypisuje jej rolę środka pobudzającego seksualnie. Obecnie wyciąg z palmy sabalowej zdobył popularność w europejskich kręgach medycznych jako skuteczny lek na łagodny rozrost gruczołu krokowego. W ostatnich latach owoce palmy zyskały ekskluzywną rangę leku na tę chorobę – cierpi na nią 50-60% mężczyzn w wieku od 40 do 59 lat. Głównymi objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego są: częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy oraz zmniejszona siła i ilość wydalanego moczu.

Choroba jest przypuszczalnie wywołana kumulacją testosteronu w gruczole krokowym, co powoduje wydzielanie silniejszego hormonu o nazwie dihydrotestosteron (DHT), a w konsekwencji prowadzi do nadmiernego wytwarzania komórek i jego powiększania. Obecnie Finasteryd (Proscar) jest jedynym lekiem zatwierdzonym do leczenia tego schorzenia. Jednakże miesięczny koszt jego stosowania wynosi 75 dolarów, co stanowi duże obciążenie dla chorych. Oprócz zbyt wysokiej ceny Proscar często okazuje się nieskuteczny – wykazało to badanie kliniczne, w którym poprawa wystąpiła jedynie u 50% pacjentów po rocznym okresie przyjmowania leku. Ponadto, pacjent stosujący Proscar zwykle musi czekać przynajmniej 6 miesięcy zanim nastąpi jakakolwiek poprawa stanu zdrowia. Palma sabalowa wzbudziła szczególny optymizm wśród naukowców prowadzących badania nad łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Najbardziej zdumiewające rezultaty uzyskano w grupie trzystu pięciu pacjentów. W ciągu dziewięćdziesięciu dni ponad 85% badanych stwierdziło, że leczenie jest skuteczne (w oparciu o dawkę 325 mg dziennie).

Dalsze oceny potwierdziły te rezultaty, przy czym zarówno lekarze jak i pacjenci uznali, że terapia zakończyła się powodzeniem. Badanie porównujące skuteczność obydwu leków wykazało, że Proscar powoduje zwiększenie przepływu cewkowego moczu po okresie 12 miesięcy o zaledwie 16%, podczas gdy wyciąg z palmy sabalowej zapewnia wzrost przepływu cewkowego o 38% już po 3 miesiącach. Dodatkową zaletą palmy sabalowej jest fakt, że nie wywiera ona żadnych poważnych działań niepożądanych, a w badaniu trwającym 90 dni działania uboczne stwierdzono jedynie u 15% pacjentów. Wyzwanie dla naukowców zajmujących się łagodnym rozrostem gruczołu krokowego stanowi znalezienie sposobu na zredukowanie przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu. Aspektem, który cieszy się szczególnym zainteresowaniem jest rola, jaką odgrywa estrogen w hydroksylacji, a następnie eliminacji DHT. Badania wykazały, że wyciąg olejowy z palmy sabalowej “selektywnie antagonizuje” 52% receptorów DHT w gruczole krokowym, przez co hamuje do 90% aktywność odpowiedzialną za przemianę testosteronu do dihydrotestosteronu. W dodatku do wyżej wymienionych badań, dane uzyskane z badań farmakologicznych wskazują, że pod względem skuteczności terapeutycznej wyciąg z palmy sabalowej wywiera działanie antyandrogenne i antyestrogenne, idące w parze z jego właściwościami przeciwzapalymi.

Ma to istotne znaczenie, ponieważ wynikiem działania ubocznego leczenia prostaty steroidami jest feminizacja, stwarzająca poważny problem. Jednym z widocznych powodów, dla których wyciąg z palmy sabalowej cieszy się powodzeniem jest łągodzenie objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego poprzez usuwanie przyczyn schorzenia. Do rutynowej praktyki medycyny oficjalnej należy stosowanie terapii polegających na leczeniu objawów zamiast przyczyn choroby. Wykorzystywanie wyciągu z palmy sabalowej pokazuje, jak skuteczna potrafi być medycyna naturalna oraz jak bardzo staje się ona integralną częścią medycyny akademickiej. Jednym z najbardziej pozytywnych trendów lat dziewięćdziesiątych jest gotowość medycyny oficjalnej do znalezienia naukowego uzasadnienia dla terapii naturalnych w porównaniu z ich syntetycznymi odpowiednikami. Dzięki cenie niższej o prawie 25-30% od cen Proscaru, a także dzięki ponad dwukrotnie wyższej skuteczności w czasie o połowie krótszym niż ten, jakiego wymaga Proscar, aby spowodował najmniejsze nawet pozytywne wyniki, wyciąg z palmy sabalowej daje nowe nadzieje milionom chorych na całym świecie.