Pomoc dla osób uzależnionych

Definicja uzależnienia mówi, że jest to niezwykle silna potrzeba zażywania pewnych substancji lub potrzeba wykonywania pewnych czynności. Większość z nas definicję tę rozumie, jako uzależnienie od alkoholu, narkotyków albo leków. Okazuje się jednak, że uzależnień jest o wiele więcej.

To także uzależnienie od Internetu, seksu, hazardu, gier. Ostatnio mówi się także o młodych ludziach uzależnionych od korzystania z telefonów komórkowych. W szpony nałogu można wpaść bardzo szybko, o wiele trudniej jest się z nich wydostać. Uzależnienia dzieli się na psychiczne i fizyczne. Ośrodek leczenia uzależnień jest placówką, w której leczone są oba rodzaje uzależnień. Z tym, że w przypadku uzależnień fizycznych (dotyczy zażywania leków, alkoholu, narkotyków) zawsze proces terapii poprzedzony jest detoksykacją, czyli odtruciem organizmu.

Każdy rodzaj uzależnienia, czy to psychicznego czy fizycznego, przynosi ze sobą opłakane skutki. Wyniszcza nie tylko organizm, ale zaburza także kontakty i więzi społeczne. Ośrodek leczenia uzależnień (Droga Powrotna to jeden z tych, które uznać można za naprawdę dobre) to miejsce, do którego osoby, które chcą zerwać ze swoim nałogiem mogą szukać pomocy w pierwszej kolejności. Ośrodek leczenia uzależnień to dla wielu osób uzależnionych szansa na powrót do normalnego życia. Decyzja o podjęciu leczenia w ośrodku uzależnień powinna być jednak podjęta samodzielnie przez osobę uzależnioną. Osobista motywacja jest najlepszym bodźcem, aby podjąć próbę zerwania z nałogiem. Osoby, które zgłoszą się na leczenie do ośrodka uzależnień powinny przygotować się na udział zarówno w indywidualnych, jak i grupowych sesjach terapeutycznych. Ile potrwa terapia indywidualna i grupowa trudno powiedzieć. Równie dobrze może trwać ona miesiąc, jak i o wiele dłużej. Wszystko zależy od tego, z jakim problem zgłaszają się do ośrodka osoby uzależnione. Są ośrodki leczenia uzależnień, w których terapia prowadzona jest w warunkach ambulatoryjnych, jak również i takie, które prowadzą leczenie w warunkach stacjonarnych. Bardzo często osoby uzależnione po zakończeniu leczenia w ośrodku biorą udział w grupach wsparcia. Najbardziej znana to Anonimowi Alkoholicy. Powstały jednak grupy wsparcia także dla narkomanów. Obie te grupy działają według bardzo do siebie zbliżonych zasad.

W szpony nałogu można wpaść bardzo szybko i niemal niezauważalnie, trudniej jest się jednak od niego uwolnić. Aby uwolnić się od uzależnienia, trzeba mieć do tego naprawdę bardzo silną motywację.