Jak zaburzenia psychiczne wpływają na erekcję?

Brak erekcji u mężczyzny może występować na skutek działania różnych czynników. Szeroką ich grupę stanowią czynniki psychiczne. Kiedy w rezultacie ich występowania dochodzi do problemów z osiągnięciem lub utrzymaniem wzwodu przez odpowiedni czas (potrzebny do odbycia zadowalającego stosunku płciowego), trudności te określa się mianem zaburzeń erekcji na tle psychogennym.

Psychika człowieka a przyczyny braku erekcji

Zaburzenia erekcji na tle psychicznym są bardzo częstym problemem dotykającym mężczyzn należących do różnych grup wiekowych. Psychogenne zaburzenia erekcji w młodym wieku zdarzają się równie często jak w przypadku starszych mężczyzn. Pojęciem tym określa się zarówno zaburzenia wzwodu, jak i jego całkowity brak pomimo odpowiedniej stymulacji członka. Mogą mieć one różny charakter, jak i zróżnicowany stopień nasilenia. Zdarza się, że pojawiają się wyłącznie w określonych sytuacjach, na przykład w przypadku zmiany partnerki (1).

Zaburzenia wzwodu u mężczyzn mogą być rezultatem działania wielu różnych czynników. Wśród nich liczną grupę stanowią czynniki psychiczne, dotyczące zarówno sfery psychicznej, jak i emocjonalnej. Należy do nich między innymi: nadmierny i długotrwały stres, depresja, lęki i frustracje, nieumiejętność rozładowywania napięcia emocjonalnego, kompleksy, konflikty w relacji z partnerem, problemy życia codziennego, niepowodzenia w pierwszych kontaktach seksualnych, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zaburzenia związane z tożsamością płciową.

Aby podjąć skuteczną próbę leczenia zaburzeń erekcji, konieczne jest przeprowadzenie dwuetapowej diagnozy, opartej na szczegółowym wywiadzie, którego celem jest ustalenie jednoznacznej przyczyny występowania zaburzenia oraz określenie jego rodzaju. Dopiero wówczas lekarz może wdrożyć dobrze dopasowaną terapię, skoncentrowaną przede wszystkim na całkowitej eliminacji czynnika odpowiedzialnego za problemy z erekcją.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj >>

1. Grabski B., Cichoń W. Zaburzenie erekcji. https://seksuologia.mp.pl/zaburzenia-seksualne/u-mezczyzn/92036,zaburzenia-erekcji. Data dostępu: 11.09.2017