Konflikt płytkowy – zagrożenie w ciąży

Ciąża to wyjątkowy czas w życiu każdej kobiety. Planując ją, warto wykonać określone badania, które wykluczą zagrożenia. W trakcie też warto się przebadać. Jedno z badań jest wykonywane w kierunku wykluczenia lub potwierdzenia konfliktu płytkowego.

Definicja konfliktu

Konflikt płytkowy jest jednym z konfliktów serologicznych. Oznacza niezgodność antygenów na płytkach krwi między matką i płodem. Zagrożone konfliktem są tylko kobiety, które nie mają antygenu HPA-1a (HPA-1a ujemna). Stanowią one około 2 – 3% populacji. Jeśli kobieta nie posiada danego antygenu, a dziecko go ma, ponieważ odziedziczyło go po ojcu, to matka może wytwarzać przeciwciała na antygen, które mogą niszczyć płytki krwi dziecka. W ten sposób doprowadzają do małopłytkowości, czyli obniżenia liczby płytek oraz powikłań, np. wylewów do ośrodkowego układu nerwowego. Płytki są bardzo ważnymi komórkami, gdyż odpowiadają za krzepnięcie krwi. Więcej na temat konfliktu płytkowego pisze blog o zdrowiu o nazwie Radioklinika.pl.

Realne zagrożenie

Konflikt występuje rzadko, a małopłytkowość pojawia się u jednego na 1500 dzieci. Poza tym niezgodność antygenów nie zawsze prowadzi do wytwarzania przeciwciał i choroby dziecka. Nie mamy także jednego wiarygodnego badania, które oceni, czy dojdzie do niedogodności, która spowoduje małopłytkowość i inne powikłania.

Możemy określić obecność antygenu HPA-1a dzięki opracowanym metodom, które opierają się na analizie DNA i badaniu płytek krwi. Umożliwia to stwierdzenie, czy dana kobieta może być zagrożona konfliktem płytkowym. Jeśli kobiety mają HP-1a ujemne muszą być poddane specjalistycznej opiece ginekologicznej i diagnostycznej. Natomiast w ciąży należy regularnie badać obecność przeciwciał i wykonywać USG dziecka.

Jeśli kobieta HPA-1a w obecnej ciąży nie wytworzyła przeciwciał i urodziła zdrowe dziecko, to może wytworzyć przeciwciała w kolejnych. Dlatego w każdej ciąży powinna być poddana specjalistycznej diagnostyce i opiece ginekologiczno – położniczej.

Badanie na zagrożenie konfliktem płytkowym wykonuje się między 8. a 20. tygodniem ciąży. Pobiera się wtedy 4 ml krwi matki, żeby sprawdzić, czy występuje w niej HPA-1a. Jeśli w krwi matki go nie ma, sprawdza się dziecko, izolując DNA dziecka z osocza krwi matki. Gdy u dziecka także go nie ma, nie istnieje zagrożenie wystąpienia konfliktu płytkowego.