Współuzależnienie – kiedy występuje? Jak sobie z nim radzić?

Uzależnienie, które dotyczy jednego członka rodziny, może spowodować chaos w rodzinie i przysporzyć cierpienia wszystkim jej członkom. Współuzależnienie jest często wynikiem życia z osobą uzależnioną. Zaburzenie to może prowadzić do poważnych konsekwencji psychologicznych, jeśli nie jest leczone. Ten artykuł wyjaśni, czy jest to stan, który dotyczy tylko alkoholizmu, czy też nie. Podpowie również, gdzie szukać pomocy i jak wyjść z trudnej sytuacji.

Czym jest współuzależnienie?

Termin ten odnosi się do syndromu nieprawidłowego przystosowania się do wymagających okoliczności. Może to obejmować alkoholizm, hazard, narkomanię lub uzależnienie. Termin ten może być używany do opisania każdej dysfunkcyjnej rodziny. Naukowcy poświęcili wiele uwagi współuzależnieniu na przestrzeni lat. W oparciu o to powstało kilka teorii. Jedna z koncepcji mówi, że należy je uznać za chorobę, która uszkadza osobowość i niszczy sferę emocjonalną. Może również prowadzić do dewastacji fizycznej. Nieświadomie osoba współuzależniona tworzy zachowania, które pomagają jej przetrwać w niebezpiecznych warunkach i utrzymać stabilną sytuację rodzinną.

Dowiedz się więcej na temat leczenia alkoholizmu i terapii alkoholowej na stronie https://alkoholizmkrakow.pl/leczenie-alkoholizmu-krakow/b_xyfr

Jak można wpaść w pułapki współuzależnienia?

Najczęstszym objawem w początkowej fazie jest zaprzeczanie. Wynika to głównie z akceptacji destrukcyjnych postaw i usprawiedliwiania się przed piciem, używaniem substancji psychoaktywnych czy robieniem pewnych innych rzeczy. W miarę upływu czasu współuzależnienie pogłębia się, powodując chaos w życiu i relacjach wszystkich członków rodziny. Wszystkie inne problemy znikają, a uzależniony staje się jedyną osobą, która się liczy. Konsekwencje ich uzależnienia stają się coraz bardziej widoczne. Często zdarza się, że współuzależniony partner zaczyna zmieniać swoje myślenie na tym etapie. On lub ona będzie próbował zrozumieć zachowanie alkoholika lub narkomana, a także jego lub jej motywacje i powody uzależnienia. Szuka racjonalnych wyjaśnień. Zachowanie osoby uzależnionej ma duży wpływ na jej samopoczucie.

Jaka jest rola osoby współuzależnionej?

Osoba ta utrwala te same wzorce zachowań, które wykształciły się podczas utrzymywania bliskiej relacji z osobą uzależnioną. Alkoholik ponosi dużą odpowiedzialność za całą rodzinę.

Osoby współuzależnione są definiowane przez co najmniej trzy objawy zaburzeń:

Depresje, które są spowodowane nie wyrażaniem swoich emocji, szczególnie złości i wściekłości, mogą być spowodowane brakiem komunikacji.

Lęk jest wynikiem stosowania wielu mechanizmów obronnych, które prowadzą do lęku o różnym charakterze.

Zaburzenia psychosomatyczne, które są związane z długotrwałym stresem.

Postawa, która kontroluje i kieruje zachowaniem innych.

Tendencje kompulsywne są mechanizmem obronnym przed trudnymi emocjami i uczuciami.

Stosowanie substancji farmakologicznych: leków przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych i uspokajających.

Czy współuzależnienie jest problemem tylko w przypadku alkoholizmu?

Współuzależnienie można określić jako stan, który powoduje nieprzystosowanie się do sytuacji problemowej. Jest ono uleczalne, a nawet konieczne. Najczęściej występuje u osób dorosłych, które żyją z alkoholikiem, narkomanem lub hazardzistą. Profesjonalny ośrodek leczenia uzależnień może pomóc Ci uwolnić się od swoich wzorców, odbudować poczucie własnej wartości i nauczyć się kontrolować swoje emocje.